Planering av färdväg, bilaga till ansökan om Rg-bidrag för RH (blankett 1707)

Information

Du får Rg-bidrag för resor med det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

Blanketten Planering av färdväg ska alltid bifogas ansökan om Rg-bidrag. Den är ett underlag till resebyrån för beställning av hemresor. De uppgifter som resebyrån får genom blanketten kommer bara att användas vid bokning av biljetter. Uppgifterna lagras hos resebyrån och lämnas inte ut till någon utomstående. När avtalet mellan CSN och resebyrån upphör att gälla, raderas samtliga uppgifter.

Så här fyller du i blanketten Planering av färdväg

Personuppgifter

För att CSN ska kunna beställa dina resor till dig måste du fylla i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter

Om du bor växelvis hos dina föräldrar ska du även lämna kontaktuppgifter till den andra föräldern.

Adress på studieorten

Fyll i fullständig adress till elevboendet som du kommer att ha på studieorten.

Färdsätt och medfört hjälpmedel

Du får Rg-bidrag för det eller de färdsätt med hänsyn till din funktionsnedsättning och övriga omständigheter är billigast. Dina hemresor kan komma att samordnas med andra resande.

Fyll i om du reser med ledsagare, rullstol eller eventuell orsak till att du inte vill att resan ska samordnas.

Om du reser med rullstol anger du rullstolens typ, mått och vikt samt om den är hopfällbar.

Fyll i vilket färdsätt du kan åka med. Om du ibland kan åka taxi och ibland specialfordon beroende på exempelvis vilken rullstol du tar med dig, fyller du i specialfordon som färdmedel. Du kan alltid byta till ett billigare färdmedel när du bokar din resa.

Samtycke

CSN beställer biljetter och resehandlingar från resebyrån elektroniskt. Du lämnar ditt samtycke till det här.

Underskrift

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan.

Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under din ansökan.

Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Du skickar sedan blanketten Planering av färdväg tillsammans med ansökan om Rg-bidrag via posten till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Senast uppdaterad: 2016-07-08