Resor

Vart kan jag resa och till vem? Vem får resa istället för mig? Här kan du läsa mer om reglerna för Rg-bidrag för hemresor.

Här kan du läsa om vilka resor du kan få Rg-bidrag för. Du kan bara få Rg-bidrag för resor inom Sverige.

Resa vid läsårets början och slut

Vid läsårets början och slut kan du få Rg-bidrag för resorna mellan din ordinarie bostadsort och studieorten. Med ordinarie bostadsort menar vi den ort där du är permanent bosatt. 

Resor under läsåret

Under läsåret har du rätt till högst 18 tur-och-retur-resor mellan studieorten och din ordinarie bostadsort.  Den totala kostnaden för en tur-och returresa måste vara minst 50 kronor.

Om du behöver resa lokalt i samband med en tur-och-retur-resa kan du få Rg-bidrag även för de resorna. Det kan exempelvis vara att du har långt till tågstationen på hemorten och behöver ta en lokalbuss. Kostnaden måste vara minst 50 kronor per lokal resa.

Byta ut en resa

Du kan byta ut en tur-och-retur-resa mellan studieorten och din bostadsort mot en resa till annan anhörigs ordinarie bostadsort. Hemresan kan även bytas ut mot att en anhörig reser mellan sin ordinarie bostadsort och studieorten. Du kan läsa mer om vem som räknas som anhörig på sidan Byta ut en hemresa.

Dagliga resor till skolan

I vissa fall kan du få Rg-bidrag för dagliga resor mellan din bostad på studieorten och skolan.
Dagliga resor till skolan

Vilket färdsätt kan du resa med?

Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.
Färdsätt

Behöver du ledsagare?

Om du behöver en ledsagare när du reser kan du även få bidrag för ledsagarens resekostnader.

Senast uppdaterad: 2016-04-28