Byta ut en hemresa

Du kan byta ut resa mellan studieorten och din bostadsort mot en resa till annan anhörigs ordinarie bostadsort. Hemresan kan även bytas ut mot att en anhörig reser mellan sin ordinarie bostadsort och studieorten.

Även om en sådan resa blir dyrare eller billigare blir antalet resor detsamma.

Som anhörig räknas:

  • föräldrar
  • syskon
  • far- och morföräldrar
  • barn
  • make, maka eller sambo på hemorten
  • stödfamilj.

Kraven på färdsätt är samma som när du reser mellan din studieort och bostadsort. Det innebär att resorna alltid ska ske med allmänna färdmedel om det är möjligt, exempelvis tåg eller buss. Lång resväg kan ge rätt till resa med flyg. Resorna bokas via CSN i god tid innan avresa. Bara om det finns särskilda skäl kan CSN betala ut ersättning för bilresor. Bilresan måste också styrkas.

Färdsätt

Biljetter och ersättning för resor

Senast uppdaterad: 2016-02-22