Dagliga resor till skolan

Om du har mer än sex kilometer mellan skolan och ditt boende på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor.

Du ska i första hand kontakta din hemkommun för att se om de lämnar sådan ersättning. Om du får ersättning från din hemkommun, exempelvis i form av busskort, kan du inte få ersättning från CSN.

Har du mindre än sex kilometer mellan skolan och ditt boende på studieorten kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl. Du måste kunna styrka dessa skäl.

Senast uppdaterad: 2016-02-22