Färdsätt

Du får Rg-bidrag för resor med det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

För dig som inte är rörelsehindrad innebär det att du får resa med allmänna färdmedel, exempelvis tåg eller buss. Om du har långa resor kan du i vissa fall få resa med flyg. Du måste alltid utnyttja normala rabatter om det är möjligt.

Om du fått ett beslut om Rg-bidrag för resa med allmänna kommunikationer får du inte byta ut det färdsättet mot enstaka bilresor.

I undantagsfall kan du få bidrag för ett dyrare färdsätt. Då måste du antingen göra en betydande tidsvinst eller ha andra särskilda skäl. Du som inte är rörelsehindrad får bidrag för ett dyrare alternativ om resan med det billigaste alternativet tar längre tid än sex timmar. Vi tar även hänsyn till om en resa med det billigaste alternativet måste påbörjas orimligt tidigt eller avslutas efter klockan 23.

Särskilda skäl krävs för ersättning för bilresor

CSN kan bara betala ut ersättning för bilresor om du har särskilda skäl. I din begäran om ersättning ska du beskriva varför du inte kan resa med allmänna färdmedel. Vi prövar dina skäl och beslutar om du har rätt till ersättning för bilresor. Du måste också kunna styrka din resa.
Läs mer om ersättning för bilresor och hur du styrker din resa

Senast uppdaterad: 2016-02-22