Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Glad student
Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även ett bidrag som heter lärlingsersättning. Du kan få dessa bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år, när du studerar på en gymnasieutbildning.

Vilka bidrag kan du få?

Studiebidrag

När du fyller 16 år och går på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Det är på 1 050 kronor per månad och betalas ut under 10 månader, från september till juni.

Extra tillägg

Om din familj har en inkomst, före skatt, som är mindre än 125 000 kronor per år kan du få extra tillägg.
Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på en annan ort under studietiden, kan du få inackorderingstillägg. Läser du på en kommunal gymnasieskola, söker du bidrag för boende och resor hos din hemkommun.
Inackorderingstillägg

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning på gymnasiet där en del av utbildningen är på en arbetsplats, kan du få bidrag för måltider och resor.
Lärlingsersättning

Måste du skicka in en ansökan?

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Vi får då uppgifterna från skolan.

Om du ska studera utomlands behöver du däremot fylla i en ansökningsblankett och skicka den till CSN.

Om du är utländsk medborgare behöver du också fylla i en ansökningsblankett och skicka in den.

Du måste också skicka in en ansökan för att kunna få extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning.

Hur ansöker du?

Studerande utomlands

Vad krävs för att få studiehjälp?

För att ha rätt till studiehjälp och lärlingsersättning måste du läsa på heltid. Om du skolkar stoppar vi dina utbetalningar och du kan även behöva betala tillbaka bidrag som du fått under tiden du skolkat.
Vad krävs för att få studiehjälp?

Om du är utländsk medborgare måste du dessutom uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Senast uppdaterad: 2016-11-28