Anmäl ändringar

En skateboard

Ibland händer det saker i livet. Kanske hoppar du av din utbildning eller så ändras din familjesituation. I några situationer måste du berätta för oss på CSN vad som hänt.

Så är det om ändringarna kan påverka din studiehjälp (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg).

Anmäl alltid till skolan om

  • du slutar studera
  • du byter skola.

Har du extra tillägg?

Då ska du anmäla till CSN om

  • din eller din familjs ekonomi ändras
  • din familjesituation ändras, exempelvis om du får en annan vårdnadshavare eller om du gifter dig.

Har du inackorderingstillägg?

Då ska du anmäla till CSN om

  • din familjesituation ändras, exempelvis om du har bott hos den ene föräldern och nu flyttat hem till den andre föräldern
  • du flyttar.

Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden kan bli polisanmäld.

Hur anmäler du ändringar?

Har du studiebidrag ska du eller dina föräldrar anmäla ändringar till skolan. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan. I annat fall kan du själv anmäla ändringar. Skolan meddelar sedan ändringarna till CSN.

Har du extra tillägg eller inackorderingstillägg, ska du anmäla ändringar till CSN. Använd blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska skriva under blanketten.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen, fattar vi ett nytt beslut om studiehjälp. Det kan innebära att

  • du inte får några fler utbetalningar, om vi redan betalat ut all studiehjälp du har rätt till
  • du får mindre utbetalningar i framtiden
  • du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav)
  • du får mer pengar.

Hur ändringarna påverkar studiehjälpen beror på vad som hänt. Om du slutar studera helt kan du inte längre få studiehjälp. Om du byter skola, flyttar eller får ändrad ekonomi eller familjesituation, kan det innebära att dina bidragsbelopp blir lägre eller högre.

Senast uppdaterad: 2016-11-09