Avbrutna studier

Har du hoppat av skolan? Då har du inte rätt till studiehjälp (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg) för tiden efter det att du avbrutit dina studier.

Om du fått ut mer pengar än du har rätt till, kan du bli skyldig att betala tillbaka det beloppet. Beror avbrottet på sjukdom, har du ändå rätt att behålla studiehjälpen.
När du eller närstående blir sjuk

Hur anmäler du avbrottet?

Studieavbrott ska anmälas till skolan. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan I annat fall kan du själv anmäla att du slutat studera. Skolan meddelar sedan avbrottet till CSN.

Du kan också anmäla avbrottet direkt till CSN. Om du har extra tillägg eller inackorderingstillägg kan du använda den ändringsblankett som du fick med beslutet. Om du är under 18 år, ska föräldrarna skriva under blanketten.

Exempel - Jakob avbryter sina studier

Jakob som är 17 år och har studiebidrag avbryter sina studier efter jul. Hans föräldrar anmäler detta till skolan. Skolan meddelar sedan avbrottet till CSN, som då beslutar att Jakob inte ska få mer studiebidrag. CSN räknar också ut att Jakob måste betala tillbaka en del av studiebidraget han redan fått.

Senast uppdaterad: 2014-03-13