Byte av skola

Byter du skola ska du anmäla det till skolan och till CSN. Ett skolbyte kan innebära att du gör ett uppehåll i dina studier.

Om uppehållet mellan den gamla skolan och den nya skolan är längre än 14 dagar, kan det innebära att du får avdrag på din studiehjälp. CSN gör nämligen en ny beräkning av din studietid. Är uppehållet däremot kortare än 15 dagar, betalas studiehjälpen ut som vanligt.

Hur anmäler du skolbytet?

Skolbytet ska anmälas till skolan. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan. I annat fall kan du själv anmäla att du bytt skola. Skolan meddelar sedan skolbytet till CSN. Därefter rapporterar din nya skola till CSN att du börjat studera där.

Du kan också anmäla skolbytet direkt till CSN om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg. Använd då ändringsblanketten du fick med beslutet. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska skriva under blanketten.

Exempel - Daniella byter gymnasieskola

Daniella byter gymnasieskola den 10 september. Hon börjar på sin nya skola den 20 september. Eftersom uppehållet bara är nio dagar, får Daniella behålla sitt studiebidrag.

Senast uppdaterad: 2014-03-13