Ändrad familjesituation

Har din familjesituation ändrats? Här kan du se hur det påverkar din rätt till studiehjälp.

Studiebidraget påverkas inte av om din familjesituation har ändrats. Däremot kan den ändrade familjesituationen påverka hur mycket du får i extra tillägg eller inackorderingstillägg.

Exempel på ändringar som kan påverka rätten till extra tillägg

  • Dina föräldrar har haft gemensam vårdnad om dig, och nu har någon av föräldrarna fått ensam vårdnad.
  • Du gifter dig.
  • Du får barn med den du bor med.
  • Din förälder som är ensam vårdnadshavare gifter sig.
  • Din förälder som är ensam vårdnadshavare skiljer sig från din styvförälder.

Exempel på ändringar som kan påverka rätten till inackorderingstillägg

  • Du har bott hos den ene föräldern och nu flyttat hem till den andre föräldern.

Hur anmäler du ändrad familjesituation?

Du ska anmäla ändringen till CSN. Använd ändringsblanketten du fick med beslutet om extra tillägg eller inackorderingstillägg.

Exempel - Tanyas mamma gifter sig

Tanya har extra tillägg med 570 kr per månad. Den inkomst CSN har räknat med är Tanyas mammas lön på 90 000 kronor. Tanya själv har ingen inkomst. När Tanya skickade in sin ansökan om extra tillägg var hennes mamma ensam vårdnadshavare och ogift. Den 1 januari gifter sig Tanyas mamma. Då räknar CSN i stället med Tanyas, Tanyas mammas och Tanyas styvförälders ekonomi. Tillsammans har de 220 000 kronor i inkomster. Familjen har då inte rätt till extra tillägg, eftersom deras sammanlagda inkomst är högre än 125 000 kronor.

Exempel - Mikael flyttar till sin pappa

Mikael bor med sin mamma och har inackorderingstillägg. Mellan mammans bostad och skolan är det 90 kilometer enkel väg. Mikael har inackorderingstillägg med 1 460 kronor per månad. Mikael flyttar från sin mamma till sin pappa. Avståndet mellan Mikaels pappa och skolan är 80 kilometer enkel väg. Mikael anmäler flytten till CSN. Inackorderingstillägget ändras då till 1 315 kronor per månad.

Senast uppdaterad: 2013-02-22