Ändrad inkomst

Har din familj fått ändrade inkomster? Då får du fortfarande studiebidrag och inackorderingstillägg som vanligt. Däremot kan det påverka hur mycket du får i extra tillägg.

När du räknar inkomst ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster. Om ändringen gäller läsåret 2016/17, ska du räkna med inkomster före skatt mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2017.

Det kan vara

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från egen rörelse
 • ränta
 • aktieutdelning.

Följande räknas inte som inkomster:

 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Vems inkomster och förmögenhet räknas med?

Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar hur CSN räknar ut vilken inkomst du och din familj har.

Familjeförhållanden och inkomster
Familjeförhållande Vems inkomst räknar CSN med
Båda föräldrarna är vårdnadshavare Vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas
En förälder är vårdnadshavare Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas
En förälder är vårdnadshavare och dina föräldrar bor tillsammans Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas
En förälder är vårdnadshavare och han eller hon är gift med någon annan än din förälder Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas
Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare Din ekonomi räknas
Du är familjehemsplacerad Dina föräldrars och din ekonomi räknas (gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare)
Du är gift eller bor tillsammans med en person du har barn med Din ekonomi räknas

Med vårdnadshavare menar vi den eller de som har vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur anmäler du ändrad inkomst?

Anmäl ändrad inkomst till CSN. Använd ändringsblanketten du fick med beslutet om extra tillägg. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan. I annat fall kan du själv anmäla ändringen.

Vad händer efter ändringen?

Om ändringen innebär att du har rätt till ett högre belopp, får du pengarna i efterhand. Innebär ändringen att du har rätt till ett lägre belopp, kan du bli skyldig att betala tillbaka en del av beloppet. Då får du också betala en expeditionsavgift på 100 kronor.

Exempel - Stefans familj har fått ändrade inkomster

Stefan har extra tillägg med 855 kronor per månad för läsåret 2016/17. Den inkomst CSN räknat med är Stefans pappas lön på 80 000 kronor. Stefans mamma är hemmafru och har ingen inkomst. Stefan har inte heller någon inkomst. Från och med den 1 januari 2017 ska hans mamma börja arbeta deltid. Hon kommer att tjäna 40 000 kronor mellan den 1 januari och den 30 juni. Familjen anmäler detta till CSN. Det extra tillägget ändras då till 285 kronor per månad.

Senast uppdaterad: 2016-12-06