Återkrav

Två killar och en skateboard

Om du fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Det kan exempelvis bero på att du hoppat av skolan. Då får du ett återkrav.

Du kan få ett återkrav exempelvis om

  • du avbryter dina studier
  • du haft hög frånvaro från skolan
  • du aldrig börjat studera
  • din familjesituation förändrats så att det påverkar rätten till extra tillägg och inackorderingstillägg.

Vem får återkravet?

Om du är omyndig skickar vi beslutet om återkrav till den förälder som vi betalade ut pengarna till. Har du en annan förmyndare än din förälder, skickar vi återkravet till den förmyndaren.

Om du var myndig när vi betalade ut pengarna, skickar vi beslutet om återkrav direkt till dig.

Anser du att återkravet är felaktigt?

Om du anser att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du ansöka om att få ditt återkrav omprövat.

Du kan även överklaga till Överklagandenämnden för studiestöd. Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till CSN inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har du svårt att betala?

Normalt ska du eller din förälder betala hela återkravsskulden på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet. Om du eller din förälder har svårt att betala, kan ni i vissa fall få en betalningsplan. En betalningsplan innebär att ni får dela upp betalningen under en längre tid. För att avgöra om ni kan få en betalningsplan tittar vi på hur stort återkravet är och vilken inkomst du eller dina föräldrar har. Kontakta CSN om du vill ansöka om en betalningsplan.

Kontakta oss direkt

Det är viktigt att du kontaktar oss direkt om du har svårt att betala. Om du låter bli att betala, riskerar du att dina skulder går till Kronofogden. Då kan du få en betalningsanmärkning. Dessutom tillkommer det räntor och avgifter. På bilden ser du hur ett belopp på 1 000 kronor snabbt ökar till mer än det dubbla bara genom de extra avgifterna.

Återkrav studiehjälp

Räntor och avgifter

Förutom det belopp som du ska betala tillbaka måste du också betala ränta och en expeditionsavgift för återkravet. Under 2017 är räntan 2,88 procent. Du kan dra av räntan i deklarationen. Expeditionsavgiften är på 100 kronor per återkrav och år.

Normalt ska du betala hela återkravsskulden på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet. Om du har svårt att betala, kan du i vissa fall få en betalningsplan och dela upp betalningen. När vi prövar om du kan få en betalningsplan ser vi på hela din ekonomiska situation. Kontakta CSN direkt om du har svårt att betala.

Genom att kontakta oss kan du ansöka om en betalningsplan. Telefonnummer och adresser hittar du på ingången Kundservice.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar ditt återkrav i tid, skickar vi en påminnelse till dig. Betalar du inte efter påminnelsen får du ett kravbrev. Om du inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Det gör vi för att få din skuld fastställd. När Kronofogden får ansökan skickar de ett betalningskrav till dig. För betalningsföreläggandet tillkommer det 680 kronor i avgift och arvode.

Om du fortfarande inte betalar, fastställs skulden i ett så kallat utslag. Utslaget ligger sedan till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden. Det kallas utmätning. För utmätningen tillkommer det en avgift på 600 kronor.

Betalningsanmärkning

Du riskerar också att få en betalningsanmärkning om ditt ärende skickas till Kronofogden. Betalningsanmärkningen hanteras sedan av ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC och Kreditfakta. Dessa kreditupplysningsföretag utfärdar betalningsanmärkningar efter att ha hämtat uppgifter om obetalda avgifter från Kronofogden.

Bestridande av skulden till Kronofogden

Om du bestrider ansökan om betalningsföreläggande eller begär återvinning av utslag tillkommer rättegångskostnader hos tingsrätten.

Hur betalar du?

Du ska betala till det bankgironummer som står på ditt inbetalningskort.

Exempel - Lisa avbryter sina studier

Lisa börjar läsa på gymnasiet den 20 augusti. Men hon avbryter sina studier den 10 oktober och meddelar skolan detta. Skolan rapporterar sedan avbrottet till CSN som då utreder hur mycket studiehjälp Lisa har rätt till. Hon har läst på heltid under perioden 20 augusti till och med den 10 oktober, totalt 50 dagar. Studiehjälp räknas i 15-dagarsperioder, och den tid Lisa läst motsvarar tre hela 15-dagarsperioder. Det ger rätt till studiehjälp i 1,5 månader. Lisa har fått studiebidrag för september och oktober månad, alltså totalt 2 månader. CSN skickar därför ut ett beslut om återkrav på ett halvt månadsbelopp.

Senast uppdaterad: 2016-12-06