Hur mycket kan du få?

Studiehjälp kan du få när du studerar på heltid. Det innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

Så här mycket får du per månad

 • Studiebidrag: 1 050 kronor per månad

Vissa kan få

 • Extra tillägg: 285, 570 eller 855 kronor per månad.
  Hur mycket pengar du får beror på familjens ekonomi.
 • Inackorderingstillägg: 1 190-2 350 kronor per månad.
  Hur mycket pengar du får beror på avståndet mellan ditt föräldrahem och skolan där du går.

Om du fyller 16 år under perioden juli-september, får du ett halvt studiebidrag i december månad.
När kommer pengarna?

Hur mycket får du per termin och läsår?

Du får studiehjälp för den tid du studerar under läsåret samt en eventuell extra månad under våren. Vi på CSN får information från din skola om din utbildning och om vilken tid du studerar.

Du får studiebidrag och extra tillägg för tio månader under ett läsår:

 • fyra månader på hösten (september-december)
 • sex månader på våren (januari-juni).

För att få studiebidrag och extra tillägg för tio månader måste du studera på heltid under minst nio månader under läsåret. Om du skulle skolka får du inte den tionde månadsutbetalningen.

Inackorderingstillägg kan du få för nio månader under ett läsår:

 • fyra månader på hösten (september-december)
 • fem månader på våren (januari-maj).

För ett läsår eller en kurs som är kortare eller längre än 40 veckor räknas din studietid från den första till den sista dagen på kursen. Du får studiehjälp för varje sammanhängande tidsperiod på 15 dagar. Du får alltså inte studiehjälp för varje vecka eller dag som du studerar.

För dig som behöver extra bidrag

För dig som inte läser på hemorten

Senast uppdaterad: 2016-10-06