För dig som inte läser på hemorten

Tjej skrattar

Bor och studerar du på en annan ort än din hemort? Då kan du få inackorderingstillägg för din faktiska studietid, alltså den tid du studerar och är inackorderad.

I vissa fall kan du söka inackorderingstillägg hos CSN.

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort, ska du i regel söka bidrag för boendet och resorna hos din hemkommun. Men om du exempelvis läser på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingstillägg hos CSN.
Fristående gymnasiesärskola

Kan du få inackorderingstillägg?

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en annan adress under den tid du studerar. Du måste dessutom uppfylla några andra villkor:

  • Programmet och den nationella inriktning du ska läsa finns inte på hemorten. Du skulle få resa minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bodde kvar hemma. Om du är gift räknar vi restiden från din och din makes eller makas gemensamma bostad. Om du är placerad i familjehem räknas detta hem som föräldrahem.
  • Du studerar på heltid.
  • Du går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.

Utbildningar som ger rätt till inackorderingstillägg

Hur mycket får du?

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och skolan där du går.

Så här mycket får du
Avstånd i km Kronor per månad
0-44 1 190
45-84 1 315
85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-599 1 875
600-899 1 980
900-1 299 2 160
1 300- 2 350

Exempel - Eva läser på folkhögskola

Eva ansöker om inackorderingstillägg för att läsa och bo på en folkhögskola. Hon har 320 kilometer mellan sitt föräldrahem och skolan. Hon får därför 1 875 kronor per månad i inackorderingstillägg.

Exempel - Johan läser på en fristående gymnasieskola

Johan ansöker om inackorderingstillägg för att läsa på en fristående gymnasieskola. Han har sökt men inte kommit in på en motsvarande utbildning på hemorten inom två timmars restid från föräldrahemmet. Johan har mer än två timmars restid per dag och 130 kilometer mellan föräldrahemmet och skolan. Han får därför 1 625 kronor per månad i inackorderingstillägg.

Hur ansöker du?

Du ansöker om inackorderingstillägg på en särskild blankett som du kan beställa här på webbplatsen eller hämta från skolan. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Om du vill ha inackorderingstillägg för läsåret 2017/18, måste vi ha fått din ansökan senast den 30 juni 2018.

Skicka din ansökan till

CSN Postservice
838 71 Frösön.

Senast uppdaterad: 2017-07-06