Utbildningar som ger rätt till inackorderingstillägg

Funderar du på om du kan söka inackorderingstillägg för din utbildning? Här kan du se vilka utbildningar du kan få inackorderingstillägg för.

Du kan få inackorderingstillägg när du studerar på en

 • folkhögskola eller kompletterande utbildning
 • fristående gymnasieskola
 • fristående gymnasiesärskola
 • före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016.

I vissa fall kan du även få inackorderingstillägg om du studerar på en kommunal gymnasieskola, komvux eller grundskola.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för de olika skolorna.

Utbildning på en folkhögskola

Du kan få inackorderingstillägg om du läser en gymnasial utbildning på en folkhögskola och bor på skolans internat. Om du läser en gymnasial utbildning på en folkhögskola, men inte bor på skolans internat utan på ett annat ställe på skolorten, krävs att du har minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.

Utbildning på en kompletterande utbildning

Du kan få inackorderingstillägg för att gå en kompletterande utbildning på gymnasienivå om du tillfälligt bor på annan ort än din hemort och har minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och skolan.

Utbildning på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller en före detta riksinternatskola

För att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller en före detta riksinternatskola, måste den totala restiden mellan föräldrahemmet och skolan vara minst två timmar per dag. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på hemorten eller inom två timmars resväg per dag från föräldrahemmet. Vi kan inte ta hänsyn till om skolan erbjuder en särskild variant eller har valbara kurser som inte finns på hemorten. Om du har en förälder (vårdnadshavare) som bor på studieorten, kan du inte få inackorderingstillägg.

Du kan också få inackorderingstillägg om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet.
 • Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
 • Dina föräldrar bor utomlands.
 • Du praktiserar.
 • Du skulle ha behövt vara inackorderad på grund av lång restid även om du studerat på din hemort.
 • Det finns särskilda skäl, exempelvis trakasserier.
 • Du har valt en skolförlagd utbildning men på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet finns den endast i form av lärlingsutbildning.
 • Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.

Exempel – Lisa har hästintresse och läser på en fristående gymnasieskola men har inte rätt till inackorderingstillägg

Lisa ansöker om inackorderingstillägg för att läsa naturvetenskapliga ämnen, på ett naturbruksprogram vid en fristående gymnasieskola.  Lisa har ett stort hästintresse och hon kan ta med sig sin häst till skolan.

På hemorten finns ett naturvetenskapligt program inom två timmars restid från Lisas föräldrahem. Lisa kan därför inte få inackorderingstillägg. Att Lisa har ett hästintresse och att hon kan ta med sig sin häst till skolan är inget särskilt skäl som CSN kan ta hänsyn till.

Exempel – Adam läser på en fristående gymnasieskola med nationellt godkänd idrottsutbildning

Adam ansöker om inackorderingstillägg för att läsa på en fristående gymnasieskola. Han har kommit in på en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och ska samtidigt läsa ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Adam kan inte få inackorderingstillägg då det nationella programmet och den nationella inriktningen finns på hemorten, inom två timmars restid från föräldrahemmet. Att Adam kommit in på en utbildning med elitsatsning inom idrott är inget särskilt skäl för att få inackorderingstillägg.

Utbildning på en kommunal gymnasieskola eller komvux

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola eller på komvux, ska du inte söka inackorderingstillägg från CSN. Då ska du i stället vända dig till din hemkommun. Du kan dock få inackorderingstillägg från CSN om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare.

Utbildning på grundskola

Du kan få inackorderingstillägg från och med årskurs 7, om du

 • läser på en före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016.
 • läser på en grundskola (oavsett huvudman) och dina föräldrar bor utomlands permanent.

Ska du gå en förberedande dansarutbildning i grundskolan, kan du få inackorderingstillägg från och med årskurs 4.

Senast uppdaterad: 2016-05-16