Vad krävs för att få studiehjälp?

Student med skateboard
För att få studiehjälp från CSN måste din utbildning ge rätt till studiestöd och du måste studera på heltid. Om du skolkar har du inte rätt till bidragen.


Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns gemensamma krav som gäller alla bidragen. Dessa beskriver vi här.

För extra tillägg och inackorderingstillägg finns särskilda krav.

Utbildningen måste ge rätt till studiehjälp

Du kan få studiehjälp när du studerar på

  • gymnasieskola
  • komvux
  • folkhögskola.

Vissa utbildningar inom folkhögskolan är på eftergymnasial nivå, exempelvis fritidsledarprogrammet, vissa påbyggnadsutbildningar och vissa musikutbildningar. För dessa kan du inte få studiehjälp. Då kan du i stället söka studiemedel.

Du måste studera på heltid

Du kan vanligtvis bara få studiehjälp när du studerar på heltid. Det innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli. Om du skolkar har du inte rätt till bidragen.
Vad räknas som heltidsstudier?

Skolk

Du är inom en viss ålder

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20.
För att få studiebidraget måste du ha fyllt 16 år. För extra tillägg och inackorderingstillägg finns ingen nedre åldersgräns.

Exempel - Patricija har fyllt 20 år

Patricija som fyller 20 år den 30 mars ska läsa heltid på gymnasieskola under vårterminen. Hon kan då få studiebidrag med 1 050 kronor per månad under perioden januari-juni.

Fler krav för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare måste du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Senast uppdaterad: 2016-11-28