Krav på heltidsstudier

Tjej lyssnar

För att du ska kunna få studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg), måste du studera på heltid.

Med heltidsstudier menar vi följande:

  • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
  • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

För studier på komvux innebär heltidsstudier att du läser minst 20 poäng per vecka.

Det finns några situationer då du inte behöver studera på heltid, men ändå får studiehjälp för heltid. Detta gäller exempelvis om du

  • är sjuk eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan studera hela tiden
  • går ett reducerat program i gymnasiet.
Senast uppdaterad: 2014-09-02