Skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk.

Om skolan bedömer att du skolkar, meddelar de det till CSN. Vi stoppar då kommande utbetalningar och fattar ett tillfälligt beslut. Syftet är förhindra att du får felaktiga utbetalningar som du sedan måste betala tillbaka. Du får också möjlighet att lämna synpunkter om du anser att beslutet är felaktigt. Tycker du inte att skolans uppgifter stämmer, ska du i första hand höra av dig till skolan. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidraget igen.

För mycket utbetalt

Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. När det är möjligt drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar under läsåret.

Fortsätter du att skolka och därför inte får fler utbetalningar, skickar vi ett återkrav till dig eller dina föräldrar. Det gör vi även om dina kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka.

Här ser du vad som händer om du skolkar:

Illustration som visar vad som händer om du skolkar

Andra bidrag kan påverkas

Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Vad räknas som skolk?

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk.

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.

Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig.

Exempel - Nils har hög frånvaro

Nils har haft hög frånvaro under september. Varken han eller hans föräldrar har meddelat skolan varför han varit borta. Skolan rapporterar därför frånvaron till CSN. Under oktober kommer Nils tillbaka till skolan och börjar studera på heltid igen. CSN kommer då att dra det studiebidrag han inte haft rätt till i september från de kommande utbetalningarna under läsåret.

Senast uppdaterad: 2015-06-11