Hur överklagar du beslut?

Tycker du att CSN har fattat ett felaktigt beslut om din studiehjälp? Då kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Med studiehjälp avses studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg.

Ditt överklagande måste vara skriftligt. Du skickar överklagandet till CSN. Det måste ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

I överklagandet skriver du

  • vilket beslut du vill ha ändrat
  • datum för beslutet
  • vilken ändring du vill ha
  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din adress
  • ditt telefonnummer.

Glöm inte att skriva under överklagandet! Om du inte är myndig är det din förälder som ska skriva under.

Skicka ditt överklagande till

CSN i Eskilstuna
Box 488
631 06 Eskilstuna.

Om du är utländsk medborgare och vill överklaga ett beslut om grundläggande rätt till studiestöd, ska du skicka ditt överklagande till:

CSN
Gruppen för utländska studerande
851 82 Sundsvall.

Vad händer med överklagandet?

När överklagandet kommit in till CSN, granskar vi beslutet en gång till. Om vi på CSN inte ändrar beslutet så som du begärt, lämnar vi över ditt ärende till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

När ÖKS prövat ditt överklagande, skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att ÖKS fattat ett nytt beslut.

Exempel - Johan har inte fått inackorderingstillägg

Johan har sökt inackorderingstillägg men fått avslag på sin ansökan. Han tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut och skickar därför in ett överklagande till CSN. I överklagandet skriver han hur han vill att beslutet ska ändras.

Senast uppdaterad: 2014-12-17