När du eller närstående blir sjuk

Om du blir sjuk kommer du att fortsätta få studiehjälp (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg). Det gäller även eventuell lärlingsersättning.

Samma sak gäller om du har ett sjukt barn som du då stannar hemma för att ta hand om eller om du vårdar en svårt sjuk närstående. Som närstående räknas exempelvis dina föräldrar och din man, fru eller sambo.

Om du själv är sjuk eller vårdar en sjuk närstående, kan skolan be dig att lämna in ett intyg. Det får du från en läkare eller sjuksköterska.

Läs mer om vilka regler som gäller vid sjukdom i menyn till vänster.

Senast uppdaterad: 2014-12-02