När du blir sjuk

Om du blir sjuk får du ändå behålla studiehjälpen (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg). Det gäller även eventuell lärlingsersättning.

Då måste du uppfylla båda dessa villkor:

  • Du ska ha börjat studera första terminen i din gymnasieutbildning innan du blev sjuk.
  • Du ska lämna ett läkarintyg till skolan om den kräver det.

För att du ska kunna få extra tillägg eller inackorderingstillägg när du är sjuk, måste du ha skickat in din ansökan till CSN innan du blev sjuk.

Anmäl till skolan

Om du blir sjuk ska du eller dina föräldrar anmäla detta till skolan. Det är skolan som godkänner din sjukanmälan.

Exempel - Tom får behålla bidragen

Tom blev sjuk efter en vecka av första terminen i årskurs 1. Han får då behålla sitt studiebidrag, eftersom han blev sjuk efter det att skolan börjat. Tom har också inackorderingstillägg som han ansökte om innan han blev sjuk. Därför får han behålla även det bidraget.

Exempel - Jessica får bara behålla studiebidraget

Jessica blev sjuk efter att hon läst i en månad. Hon har då rätt att behålla sitt studiebidrag. Men Jessicas ansökte om extra tillägg först efter det att hon blev sjuk. Hon har därför inte rätt till extra tillägg.

Senast uppdaterad: 2014-12-02