När du vårdar närstående

Du har rätt att behålla studiehjälpen när du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående. Du får behålla studiehjälpen i högst 100 dagar.

Med studiehjälp avses studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg. Det gäller även eventuell lärlingsersättning.

Vem räknas som sjuk anhörig eller närstående?

Som närstående räknas inte bara en nära släkting. Det kan även röra sig om en annan person som väljer att ha dig som vårdare, exempelvis en nära vän. Som svårt sjuk menas en person med en sjukdom som är ett hot mot den sjukes liv, exempelvis svår cancersjukdom.

Anmäl vård av närstående till skolan

Om du vårdar en närstående ska du anmäla detta till skolan.

Är du borta mer än 14 dagar i följd, ska du också lämna in ett utlåtande från en läkare och ett samtycke från den du ska vårda om skolan ber om det.

Exempel - Coras mamma blir svårt sjuk

Coras mamma blir svårt sjuk under höstterminen. Cora väljer då att vara hemma och vårda sin mamma under 30 dagar. Hon anmäler detta till skolan och lämnar även ett utlåtande från mammans läkare och ett samtycke från sin mamma. Cora får då behålla sin studiehjälp under den tid hon är hemma.

Senast uppdaterad: 2014-12-02