När du vårdar sjukt barn

Om du har barn och måste vara hemma och vårda barnet för att det är sjukt, får du ändå behålla studiehjälpen (studiebidrag och eventuellt extra tillägg eller inackorderingstillägg). Det gäller även eventuell lärlingsersättning.

Du får behålla studiehjälpen om något av detta gäller för dig:

  • Barnet är sjukt eller smittat.
  • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
  • Den som brukar vårda barnet måste följa med ett annat av familjens barn till läkare.
  • Ni besöker en barnavårdscentral eller annan sjukvård.
  • Du tar ut pappadagar eller kontaktdagar vid ett barns födelse.

Anmäl till skolan

Om du vårdar ett sjukt barn, ska du anmäla detta till skolan. Är du borta mer än 14 dagar i följd, ska du lämna in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska till skolan.

Exempel - Marit tar hand om sitt sjuka barn

Marit går på gymnasiet och har ett barn som är ett år. Barnet som i vanliga fall går på dagis har fått röda hund. Marit måste därför ta hand om sitt sjuka barn i tre veckor. Hon anmäler detta till skolan och lämnar samtidigt in ett intyg från en läkare.

Senast uppdaterad: 2014-12-02