När kommer pengarna?


Två kamrater

Studiehjälpen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaderna september-juni. När din allra första utbetalning kommer beror på i vilken månad du fyller 16 år.

När du fyller 18 år får du pengarna själv, innan dess betalar vi ut dem till din vårdnadshavare (förälder).

Utbetalningsdatum läsåret 2017/18

Här ser du utbetalningsdatum för läsåret 2017/18:

  • 29 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 29 december 2017
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 29 mars 2018
  • 30 april 2018
  • 31 maj 2018
  • 29 juni 2018*

* Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas normalt inte ut i juni. De bidragen får du under fyra månader på hösten och fem månader på våren.

Första utbetalningen på gymnasiet

När den första utbetalningen kommer beror på när du fyller 16 år. Fram till första utbetalningen från CSN får du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

Innan vi kan betala ut pengarna måste skolan ha rapporterat till CSN att du studerar på heltid.

Första utbetalningen på gymnasiet

Senast uppdaterad: 2017-07-06