Första utbetalningen på gymnasiet

När den första utbetalningen kommer beror på när du fyller 16 år. Fram till första utbetalningen från CSN får du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

Här ser du hur utbetalningarna ser ut:
Fyller 16 år Första utbetalningen från CSN Sista barnbidraget från Försäkringskassan
januari-juni september juni
juli-september oktober september
oktober-december januari december

Fyller du 16 år under perioden juli-september?

Om du fyller 16 år under perioden juli-september, får du halva studiebidraget i december (525 kronor). Anledningen är att du då har haft barnbidrag från Försäkringskassan till och med september och att det som återstår av terminen ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Illustration som visar när studiehjälpen betalas ut om du fyller 16 år i januari-juni

Utbetalning av andra bidrag

Har du ansökt om extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning? Dessa bidrag betalar vi ut den sista vardagen i september, oavsett vilken månad du fyller 16 år. För att du ska få din utbetalning måste du ha fått ett beslut från CSN och skolan måste ha rapporterat till oss att du läser på heltid.

Exempel - Petter fyller 16 år i oktober

Petter fyller 16 år den 29 oktober 2017. Han kommer då att ha barnbidrag från Försäkringskassan till och med december 2017. Studiebidraget får han i januari 2018. Petter har också ansökt om extra tillägg. Detta får han från och med september 2017.

Senast uppdaterad: 2017-07-06