Konto för utbetalningar

När du fyllt 18 år går utbetalningarna till dig själv. Innan dess är det vanligtvis dina föräldrar (vårdnadshavare) som får studiehjälpen. Pengarna går till den förälder som senast tog emot barnbidraget. Detta gäller även om du får lärlingsersättning.

På vilket konto sätts pengarna in?

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. På Swedbanks webbplats anmäler ni enkelt på vilken bank och vilket konto ni vill ha pengarna insatta. Det är viktigt att det görs i god tid innan den första utbetalningen. När du fyller 18 år måste du själv anmäla ditt konto till Swedbank.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om ni inte anmäler till vilket konto ni vill ha studiehjälpen utbetald, får ni i stället ett utbetalningskort från Swedbank. När ni löser in utbetalningskortet får ni lämna ett kontonummer för de fortsatta utbetalningarna.

Ändra konto eller mottagare

Utbetalningen ska gå till dig som är under 18 år

Om du är under 18 år och dina föräldrar vill att du ska få studiehjälpen till ditt eget konto, får de ordna med en överföring via sin bank.

Utbetalningen ska gå till den andra föräldern eller delas

Om dina föräldrar vill att CSN ska betala ut studiehjälpen till den andra föräldern eller om de vill dela på studiehjälpen ska de ansöka om det på blanketten "Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare". Blanketten finns att ladda ner eller beställa under Blanketter i den övre menyn. En genväg till blanketten finns under Lästips & Blanketter på den här sidan.

Exempel - Fridas föräldrar bor tillsammans
Frida börjar på gymnasiet och i september får hennes mamma ett beslut från CSN där det står att studiebidraget kommer att betalas ut till henne. Fridas pappa vill att CSN i stället ska betala ut studiebidraget till honom. Fridas pappa laddar ner blanketten ”Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare”. Båda föräldrarna skriver under blanketten.

Exempel - Joel bor hos sin pappa

Joel börjar på gymnasiet och i september får hans mamma ett beslut från CSN där det står att studiebidraget kommer att betalas ut till henne. Joel har dock flyttat till sin pappa i samband med skolstarten och därför önskar pappan att CSN ska betala ut studiebidraget till honom. Joels pappa laddar ner blanketten ”Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare”, skriver under och skickar in den till CSN.

Exempel - Marko får studiebidraget själv

Marko är 17 år och går på gymnasiet. Hans pappa tar kontakt med CSN för att meddela att han vill att Marko själv ska ha hand om sitt studiebidrag. Eftersom Marko är under 18 år, kan CSN inte betala ut studiebidraget direkt till honom. Markos pappa ordnar i stället en stående överföring till Marko på sin banks webbplats.

Är du ensamkommande barn och har en god man?

En god man träder in i stället för dina föräldrar och kan ansöka om att vara mottagare av bidrag från CSN.

God man till ensamkommande barn

Senast uppdaterad: 2016-04-27