Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med den 1 juli det år du fyller 20 kan du få studiemedel.
Studiemedel för studier i Sverige, finns även på arabiska, persiska, engelska, spanska och somaliska

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom vi först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Till studiemedelsansökan
Senast uppdaterad: 2016-12-29