Anmäl ändringar

Läser du färre poäng än vad du planerat? Eller har du avbrutit dina studier? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka dina studiemedel.

Du får studiemedel utifrån de uppgifter du lämnade i din ansökan. Om något förändras under din studietid, måste du meddela det till CSN direkt. Då kan vi justera dina studiemedel så att du får de pengar du har rätt till.

I vilka situationer ska du anmäla en ändring?

Du ska anmäla ändringar till CSN om du

  • läser ett mindre antal poäng än vad som står i ditt beslut om studiemedel
  • avbryter dina studier
  • byter skola eller utbildning
  • får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel
  • gör ett uppehåll i dina studier för vård av barn eller närstående
  • gör ett uppehåll i dina studier i sju dagar eller mer
  • börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än sju dagar

Det kan även finnas andra situationer som påverkar din rätt till studiemedel. Om du är osäker på om du ska anmäla en ändring till CSN, är du välkommen att fråga oss.

Är du utländsk medborgare måste du även anmäla ändringar som kan påverka din grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Det kan exempelvis gälla förändringar i ditt arbete eller din familj.
Anmäl ändringar (utländsk medborgare)

Hur anmäler du ändringar?

Det bästa sättet att meddela ändringar är att använda tjänsterna i Mina sidor. Läs mer om hur du anmäler olika typer av ändringar i menyn till vänster.

Vad händer om du inte anmäler ändringar?

Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och Skatteverket. Om det visar sig att du fått mer pengar än vad du haft rätt till, måste du betala tillbaka dem.
Om du inte anmäler ändringar

Senast uppdaterad: 2017-05-17