Ändrad inkomst

Din inkomst kan påverka hur mycket studiemedel du kan få. Därför är det viktigt att meddela oss om din inkomst ändras.

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Hur stort ditt fribelopp är beror på hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår och om du studerar på heltid eller deltid.
Inkomst och fribelopp

När du söker studiemedel ska du fylla i din beräknade inkomst. Vi ser då om du kommer att ha inkomster över eller under fribeloppet. Utifrån det räknar vi ut hur mycket studiemedel du kan få. Om det senare visar sig att din beräkning inte stämmer, ska du meddela det till oss direkt. Då ändrar vi dina kommande utbetalningar av studiemedel, så att du får de pengar du har rätt till.

Om din inkomst blir högre eller lägre

Om din inkomst blir högre än vad du tidigare beräknade, ska du meddela ändringen till oss. Är din inkomst fortfarande under fribeloppet, behöver du inte meddela ändringen.

Om din inkomst blir lägre än vad du tidigare beräknade, kan du ha rätt till mer studiemedel. Därför ska du meddela det till oss. Detta gäller dock bara om din beräknade inkomst var högre än fribeloppet.

Tänk på att ditt fribelopp kan påverkas om du får mer studiemedel under ett kalenderhalvår, exempelvis om du läser en sommarkurs.

Hur anmäler du ändringen?

Du kan anmäla ändringen genom

  • tjänsten Ändra inkomst i Mina sidor
  • brev - glöm inte att skriva under
  • e-post
  • telefon.

Du hittar tjänsten Ändra inkomst i menyn till höger. Telefonnummer och adresser till CSN finns under Kundservice.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta att din inkomst ändrats undersöker vi om det påverkar dina studiemedel. Om din nya inkomst påverkar studiemedlen, fattar vi ett nytt beslut som vi skickar till dig. Det kan innebära följande:

  • Du får mindre eller mer pengar i dina kommande utbetalningar.
  • Du får inte några fler utbetalningar, om du redan fått de pengar du har rätt till.
  • Du får ett återkrav, om du fått för mycket pengar utbetalt.

Vad händer om du inte anmäler ändringen?

Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket. Om det visar sig att du tjänat för mycket och därför fått för mycket studiemedel, kommer du att få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Om du inte anmäler ändringar

Vi kontrollerar inkomstuppgifterna

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat i din ansökan om studiemedel är riktiga. Kontrollen gör vi i efterhand genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din inkomst. Skatteverkets uppgifter får vi två år efter inkomståret.
Kontroll av inkomst

Senast uppdaterad: 2016-06-02