När kan lånet skrivas av?

Du kan i vissa fall få ditt lån avskrivet. Avskrivning innebär att du inte behöver betala ditt lån. Vi skriver antingen av hela lånet eller en del av lånet.

Lånet kan vi skriva av på grund av exempelvis

  • ålder
  • behörighetsgivande studier
  • dödsfall.

Läs mer om de olika reglerna för avskrivning

Senast uppdaterad: 2014-10-27