Börja studera igen?

Betalar du redan på ett studielån och ska börja studera med studiemedel igen? Då behöver du inte betala tillbaka under den tid du studerar.

När du slutar studera måste du däremot fortsätta betala tillbaka lånet. Du får alltså ingen ny återbetalningsfri tid.

Exempel - Robin studerade våren 2016

Robin har studiemedel för vårterminen 2016. Under hösten gör han ett studieuppehåll. Han ska egentligen börja betala på sitt lån i januari 2017. Men han börjar studera med studiemedel igen och behöver alltså inte betala något då. Robin avslutar sina studier i juni 2017. Han måste därför börja betala tillbaka hösten 2017.

Har du återkrav eller obetalda räkningar?

Även om du börjar studera med studiemedel igen, måste du i vissa fall betala till CSN. Detta gäller om du har

  • återkrav att betala
  • obetalda räkningar sedan tidigare.

Med återkrav menas att du fått mer studiestöd än du har rätt till och att CSN därför kräver tillbaka pengarna. Läs mer om återkrav i menyn till vänster.

Exempel - Ellen har inte betalat tidigare räkningar till CSN

Ellen började studera med studiemedel igen vårterminen 2017. Hon skulle normalt inte behöva betala något till CSN under studietiden. Men under 2016 hade Ellen bara betalat in 4 000 kronor, trots att hon egentligen fått inbetalningskort på 6 500 kronor. Hon måste därför betala in de återstående 2 500 kronorna, trots att hon nu studerar med studiemedel.

Senast uppdaterad: 2017-03-02