Högre bidraget - arbetslös under 25

Om du är arbetslös i åldern 20-24 år kan du ha rätt till det högre bidraget för att slutföra en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.

I följande situationer kan du ha rätt till det högre bidraget:

  • Du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och deltar i något av programmen
    • Jobbgarantin för unga
    • Jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har ett utbildningskontrakt.

En karens på sex månader gäller. Det innebär att du inte får ha haft studiehjälp eller studiemedel under de senaste sex månaderna.

Du kan få det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24, men som längst tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Är du inskriven i Jobbgarantin för unga eller i Jobb- och utvecklingsgarantin?

Ett villkor för att få det högre bidraget när du är inskriven i något av programmen Jobbgarantin för unga eller Jobb- och utvecklingsgarantin, är att du saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasieskolan.

Om du ska studera på grundskolenivå gäller att du måste sakna slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande utländsk utbildning.

Om du ska studera på gymnasienivå gäller att du måste sakna slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Ansökan

När du söker studiemedel utreder CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget.

Har du ett utbildningskontrakt?

Du har vanligtvis rätt till det högre bidraget utifrån det som står i ditt utbildningskontrakt, exempelvis om tidsperiod och omfattning på studierna (heltid eller deltid). Kontraktet måste vara upprättat innan du börjar studera och det ska gälla från den första dagen i studieperioden.

Läs mer om utbildningskontrakt hos Arbetsförmedlingen

Ansökan

När du söker studiemedel ska du skicka med en kopia på ditt utbildningskontrakt, så att vi kan utreda om du har rätt till det högre bidraget.

Måns utbildningskontrakt gäller inte från första dagen i perioden

Måns började studera den 1 augusti. Han har ett utbildningskontrakt som gäller från och med den 22 augusti. Måns kan inte få det högre bidraget eftersom han har påbörjat sina studier innan utbildningskontraktet började gälla.

Lenas studier överensstämmer med utbildningskontraktet

Lena började studera på komvux den 10 oktober. Hon läser heltid på gymnasienivå. Hennes utbildningskontrakt gäller för gymnasiestudier på heltid under perioden 1 oktober-18 december. Lena kan få det högre bidraget eftersom utbildningskontraktet gäller från den första dagen i studieperioden samt omfattar den utbildning och den studietakt som hon ska läsa.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

För att ha rätt till det högre bidraget ska du studera på något av följande:

  • Komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Gymnasieskola
  • Folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.

Belopp med det högre bidraget

Belopp med det högre bidraget för heltidsstudier, 2017
1 vecka, kr 4 veckor, kr
Högre bidrag 1 657 6 628
Lån 847 3 388
Totalt 2 504 10 016

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för det högre bidraget. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du fått det en gång och fortsätter att läsa samma utbildning.

Senast uppdaterad: 2016-12-06