Inkomstgräns för tilläggslån

I tabellen ser du vilken lägsta inkomst som är gränsen för att få tilläggslån, beroende på vilket år du började studera.

Studierna började, år Lägsta inkomst för tilläggslån, kronor
2004 163 095
2005 163 510
2006 164 755
2007 167 245
2008 170 150
2009 177 620
2010 175 960
2011 177 620
2012 182 600
2013 184 675
2014 184 260
2015 184 675
2016 183 845
2017 185 920
Senast uppdaterad: 2016-12-06