Distansutbildning

Du kan ta merkostnadslån för enstaka övernattningar på studieorten, om du läser en utbildning vid en svensk skola som enligt kursplanen är en distansutbildning.

Som mest kan du låna 564 kronor per vecka för övernattning.

Vid distansstudier kan du dessutom ta merkostnadslån för dina resor till och från utbildningsorten.
Resor

Exempel - Fatima har kostnader för övernattning

Fatima studerar på distans under 20 veckor. Hon har fyra övernattningar på studieorten och betalar 500 kronor per natt för dem. Fatimas kostnader är totalt 2 000 kronor. Hon får lån för hela beloppet eftersom det understiger maxbeloppet på 564 kronor per kalendervecka.

Senast uppdaterad: 2017-01-11