Dubbel bosättning

Du kan ta merkostnadslån för dubbel bosättning om du bor tillsammans med barn och behöver en bostad både på studieorten och på hemorten.

För att få lån för dubbel bosättning måste du

  • bo tillsammans med barn
  • ha studiebidrag och studielån under de veckor du söker merkostnadslån för
  • studera i Sverige, i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz.

Som barn räknas barn under 18 år som du bor tillsammans med. Det kan vara ditt eget barn eller din makes, makas eller sambos barn. Som barn räknas även barn i åldern 18-20 år som går i grundskolan, gymnasieskolan eller på annan jämförbar utbildning på hemorten.

Tänk på att du inte kan få merkostnadslån för både dubbel bosättning och resor mellan hemorten och studieorten under samma tid.

Så här mycket får du låna

Som mest kan du låna 564 kronor per vecka (2 256 kronor för fyra veckor) för dubbel bosättning.

Exempel - Emma har dubbla kostnader för boendet

Emma har vårdnaden om Amelie som är 14 år. Emma har kvar sin bostad på hemorten och dessutom en tillfällig bostad på studieorten. Hennes bostad på studieorten kostar 2 000 kronor i månaden. Emma kan därför få merkostnadslån för dubbel bosättning med 2 000 kronor i månaden.

Senast uppdaterad: 2017-01-11