Utlandsstudier

Om en del av din utbildning är förlagd utomlands räknas den delen som utlandsstudier. Då kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier för denna period.

Det kan exempelvis vara att du studerar en hel eller delar av en termin utomlands. Det kan också vara att du gör praktik i utlandet som ingår i din utbildning.

Merkostnadslånet för utlandstudier är ett lån du kan få för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera utomlands.

Du måste ha det ordinarie studielånet under de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna beror på om du läser på heltid eller deltid.

Studieomfattning Merkostnadslån för
utlandsstudier, kr
Heltid, 100 procent 560
Deltid, 75 procent 425
Deltid, 50 procent 268

Exempel – Johan ska studera i Frankrike under en termin

Johan läser franska vid en folkhögskola i och ska tillbringa höstterminen i Aix-en-Provence. Han får studiemedel med ordinarie bidrag och lån för 20 veckor på heltid under höstterminen.

Johan får dessutom merkostnadslånet för utlandsstudier för dessa 20 veckor: 560 kronor x 20 veckor = 11 200 kronor.

Hur ansöker du?

Om du ska studera eller göra praktik utomlands under en del av din utbildning ska du ansöka om studiemedel för studier i Sverige. Detta eftersom du fortfarande studerar vid en svensk skola. I ansökan kommer du att få en fråga om du vill ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 2016-12-07