Heltid eller deltid?

Kille pratar

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på din studietakt. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Beräkningen av studietakt är olika för komvux och folkhögskola.

Studietakt på komvux

Vi räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under studieperioden (terminen). Då ser vi om dina studier ger rätt till studiemedel på 100, 75 eller 50 procent. Du kan inte få studiemedel på någon annan studietakt.

Många komvuxskolor har inte något uppehåll mellan terminerna. Då räknar vi ut din studietakt utifrån din sammanhängande studieperiod, det vill säga den tid som du studerar utan studieuppehåll. Som längst räknar vi på en studieperiod på 52 veckor.

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng
Studier på Varje vecka läser du minst
100 % 20 poäng
75 % 15-19 poäng
50 % 10-14 poäng

Exempel - Fabian läser 600 poäng under 35 veckor

Fabian läser 600 poäng under en termin på 35 veckor. Kravet för att få studiemedel på heltid är 700 poäng. Eftersom han läser mindre än 20 poäng per vecka under terminen, kan han bara få studiemedel på 75 procent i 35 veckor.

Vi räknar på hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om antalet dagar tillsammans är minst sju.

Studietakt på folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

Studietakt och poäng
Studier på Varje vecka har skolan planerat studier på
100 % 20 klocktimmar eller mer
75 % 15-19 klocktimmar
50 % 11-14 klocktimmar

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du läser med en studietakt på 75 procent. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall.
För dig som har en funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2017-03-23