Vad räknas som inkomst?

När du ansöker om studiemedel ska du lämna uppgifter om dina inkomster. Här kan du läsa om vad som räknas som inkomst.

Du ska beräkna dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Inkomsten ska du fördela på kalenderhalvår och redovisa före skatt. Du ska beräkna din inkomst efter i stort sett samma regler som när du deklarerar. Så kallade allmänna avdrag, exempelvis avdrag för pensionsförsäkring, får du inte göra.

Inkomster i utlandet

Inkomster i utlandet ska du beräkna enligt samma principer som gäller vid beräkning av inkomst i Sverige. Det innebär att som inkomst i utlandet räknas den inkomst som skulle ha varit skattepliktig om du tjänat in den i Sverige. Om du har inkomster både i Sverige och utomlands, ska du lägga samman inkomsterna.

Olika typer av inkomst

Som inkomst räknas

  • inkomst av tjänst, exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och den skattepliktiga delen av vårdbidraget
  • inkomst av näringsverksamhet, det vill säga pengar du tjänar i ditt företag
  • inkomst av kapital, exempelvis inkomster från försäljning av hus, lägenhet eller aktier samt ränta och aktieutdelning.

Tänk på att

  • beräkna inkomsten före skatt
  • beräkna inkomsten per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december)
  • räkna med inkomster både från Sverige och från utlandet
  • ta upp inkomster av tjänst när du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut
  • ta upp inkomster vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet det år du skrev kontraktet med köparen - inte när pengarna betalades ut
  • fördela inkomsten av näringsverksamhet och kapital med hälften på varje kalenderhalvår*
  • göra avdrag för vissa kostnader enligt skattelagstiftningen, exempelvis reseavdrag.

*Om en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning. Det kan du göra exempelvis om du drivit ditt företag endast under en del av året eller om du sålt en fastighet, en bostadsrätt eller aktier under det ena kalenderhalvåret. För kapitalvinster kan beskattningen ibland skjutas upp till ett senare inkomstår, exempelvis om du sålt en fastighet eller en bostadsrätt. Det är Skatteverket som bestämmer om du får skjuta upp beskattningen.

De inkomstuppgifter du lämnar kommer vi senare att kontrollera med Skatteverkets uppgifter om din taxering.
Kontroll av inkomst

Senast uppdaterad: 2017-03-15