Längsta tid med studiemedel

Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor beroende på vilken nivå du läser på. Hur många veckor du kan få på grundskole- och gymnasienivå beror på din tidigare utbildning.

Veckor på grundskolenivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har grundskoleutbildning eller motsvarande 40 veckor
Du har inte grundskoleutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte grundskoleutbildning eller motsvarande och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna.* 100 veckor

* Med färdighetsträning menar vi studier som motsvarar grundskolans årskurs 1-6.

Längsta tid med studiemedel på grundskolenivå

Veckor på gymnasienivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 120 veckor

Längsta tid med studiemedel på gymnasienivå

Veckor på eftergymnasial nivå

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar på heltid.
Längsta tid med studiemedel på eftergymnasial nivå (övriga utbildningar)

Fler veckor

Om du är över 40 år

Om det finns särskilda skäl, kan du som fyllt 40 år få studiemedel i ytterligare 40 veckor. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du redan förbrukat dina veckor och att du nu, av arbetsmarknadsskäl, behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning.
Läs mer om möjligheten till fler veckor
Åldersgränser

Om du har synnerliga skäl

Bara om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att din studietid förlängts eller att du varit tvungen att byta studieinriktning på grund av något som du inte kunnat påverka, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, olycka eller någon annan omständighet.

För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet.

Bedömningen av synnerliga skäl är mycket restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor.

Ett annat sätt att få studiemedel under en längre tid är att spara veckor.

Senast uppdaterad: 2016-12-29