Fler veckor

Från och med det år du fyller 40 kan du få ytterligare 40 veckor med studiemedel om det finns särskilda skäl. Här kan du läsa om kraven för att få fler veckor.

För att få studiemedel för fler veckor måste du uppfylla dessa krav:

  • Det ska ha gått viss tid sedan du senast hade studiestöd, vanligtvis minst sju år.
  • Du ska anses ha arbetsmarknadsskäl eller personliga skäl.

Arbetsmarknadsskäl

Som arbetsmarknadsskäl räknas följande:

  • Du behöver förnya eller uppdatera en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden. Utbildningen eller vidareutbildningen ska ha en direkt koppling till ditt yrke och förbättra din kompetens inom yrkesområdet.
  • Du saknar en treårig behörighetsgivande gymnasieutbildning eller gymnasial yrkesutbildning och behöver extra veckor för att uppnå behörighet. Den utbildning du söker studiemedel för måste i så fall öka dina möjligheter att få eller behålla ett arbete.
  • Du måste byta till ett nytt yrke på grund att du inte fått arbete inom det område du tidigare utbildat dig till.

Exempel - Per får fler veckor

Per som är 46 år hade för tio år sedan studiemedel under 120 veckor för studier på gymnasienivå. Nu vill han läsa fordonsteknik på komvux under 40 veckor, för att skaffa sig ett fast arbete. Per får studiemedel för utbildningen, eftersom han har arbetsmarknadsskäl och det gått lång tid sedan han senast hade studiemedel.

Personliga skäl

Som personliga skäl räknas om du med hänsyn till din hälsa behöver byta yrkesinriktning och måste skola om dig. Det kan vara att du fått en förslitningsskada, yrkesskada eller liknande och på grund av detta måste byta yrke.

Ett personligt skäl kan också vara att du har blivit försenad i dina studier med hänsyn till förhållanden som du själv inte kunnat påverka.

När du ansöker

När du söker studiemedel för fler veckor måste du beskriva din situation. I ansökan ska du utförligt redogöra för vilka skäl och omständigheter du vill att vi ska ta hänsyn till. Det måste tydligt framgå varför du behöver vidareutbilda dig eller byta utbildning och behovet av den nya utbildningen.

Senast uppdaterad: 2015-01-23