Grundskolenivå

Här kan du se hur många veckor du kan få studiemedel, om du ska studera på grundskolenivå.

Veckor på grundskolenivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har läst klart en grundskoleutbildning eller motsvarande 40 veckor
Du har inte läst klart en grundskoleutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte läst klart en grundskoleutbildning eller motsvarande och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva eller räkna svenska.* 100 veckor

* Med färdighetsträning menar vi studier som motsvarar grundskolans årskurs 1-6.

Vad räknas som grundskoleutbildning?

Om du har något av följande, räknas det som att du har grundskoleutbildning:

  • Betyg i alla obligatoriska ämnen eller ämnesblock i grundskolan. Du behöver inte ha betyg i  ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik samt slöjd.
  • Betyg i alla de ämnen som ingår i grundläggande kommunal vuxenutbildning eller motsvarande statlig vuxenutbildning.  Du behöver inte ha betyg i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Betygen behöver inte vara godkända.  Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F, eller motsvarande i samtliga ämnen räknas det som att du har en grundskoleutbildning.

Det räknas också som att du har en grundskoleutbildning om du har läst klart en svensk utbildning som kan jämställas med en vanlig grundskoleubildning, exempelvis realskola eller en grundskoleutbildning vid en riksinternatskola eller en svensk utlandsskola.

Har du läst i ett annat land?

Utbildningsformerna skiljer sig åt mellan olika länder. Grundskoleutbildningen är den obligatoriska utbildningen i ditt hemland. Den är oftast 8-10 år lång och startar vanligtvis när du är mellan fem och sju år gammal.

Har du läst klart en grundskoleutbildning som ger rätt att studera vidare på gymnasienivå i ditt hemland, räknar vi det som att du har en grundskoleutbildning. Du behöver inte ha godkända betyg.

Hur många veckor har du använt?

Räkna med alla veckor du använt på grundskolenivå. De veckor du läst på deltid räknas om till heltidsveckor.

Detta gäller för den tid du haft

  • studiemedel
  • särskilt vuxenstudiestöd (SVUX)
  • särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).

Vilka veckor räknas inte?

  • När du varit sjukskriven.
  • När du tillfälligt vårdat barn eller närstående.
  • När du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.

Sjuk, vård av barn eller närstående
Återkrav

Exempel - John läser på grundskole- och gymnasienivå

John ska läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå på komvux, och han funderar på hur många veckor han har kvar. John har grundskoleutbildning sedan tidigare men inte gymnasieutbildning. Därför har han rätt till studiemedel i högst 40 veckor på grundskolenivå och högst 120 veckor på gymnasienivå.

Under det senaste året har John läst parallellt på grundskole- och gymnasienivå med studiemedel i 20 veckor för varje nivå. Detta innebär att han nu har kvar 20 veckor på grundskolenivå (40 - 20) och 100 veckor på gymnasienivå (120 - 20).

Exempel – Sam har läst grundskolan i Uganda

Sam är uppväxt i Uganda och bor nu i Sverige. Han ska läsa kurser på grundskolenivå och funderar på hur många veckor han kan få studiemedel. Sam läste klart sin grundskoleutbildning i Uganda och den gav honom rätt till att studera vidare på gymnasienivå, men han läste aldrig vidare. Han har därför rätt till 40 veckor med studiemedel på grundskolenivå och 120 veckor på gymnasienivå. Det spelar ingen roll om hans betyg från grundskoleutbildningen i Uganda var godkända eller inte.

Om Sam inte hade slutfört sin grundskoleutbildning hade han i stället haft rätt till 80 veckor på grundskolenivå i Sverige.

Senast uppdaterad: 2015-08-03