Gymnasienivå

Här kan du se hur många veckor du kan få studiemedel, om du ska studera på gymnasienivå.

Veckor på gymnasienivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 120 veckor

Vad räknas som treårig gymnasieutbildning?

Om du har något av följande, räknas det som att du har en treårig gymnasieutbildning:

 • En yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskolans nationella program.
 • Ett studiebevis från gymnasieskolans nationella program. Om du har läst ett reducerat program eller har streck i något ämne räknas det inte som en treårig gymnasieutbildning.
 • Ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program.
 • Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning på komvux eller statlig vuxenutbildning.

Betygen behöver inte vara godkända.  Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F, underkänd eller motsvarande i samtliga ämnen räknas det som att du har en gymnasieutbildning.

Det räknas också som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har läst klart någon av följande utbildningar:

 • Ett gymnasieprogram på en godkänd fristående skola, riksinternatskola eller svensk utlandsskola samt vissa internationella skolor.
 • En annan utbildning på gymnasienivå i Sverige som ger gymnasiekompetens.
 • En allmän kurs på folkhögskola som har gett dig grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • En utbildning utomlands som ger behörighet för högskolestudier i det landet eller i Sverige.

Inte heller i dessa fall behöver du ha godkända betyg.

Vad räknas inte som en treårig gymnasieutbildning?

Det räknas inte som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har något av följande:

 • Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan eller komvux.
 • Ett slutbetyg från gymnasieskolans individuella program.
 • Ett slutbetyg från gymnasiesärskolan.
 • Ett avgångsbetyg från en tvåårig linje i gymnasieskolan.

Hur många veckor har du använt?

Räkna med alla veckor du använt på gymnasienivå. De veckor du läst på deltid räknas om till heltidsveckor.

Detta gäller för den tid du haft

 • studiemedel
 • särskilt vuxenstudiestöd (SVUX)
 • särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).

Vilka veckor räknas inte?

 • När du varit sjukskriven.
 • När du tillfälligt vårdat barn eller närstående.
 • När du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.
 • Ett avgångsbetyg från en tvåårig linje i gymnasieskolan.

Sjuk, vård av barn eller närstående
Återkrav

Exempel - Beata ska studera på nytt

Beata ska läsa en utbildning på gymnasienivå på en folkhögskola. Hon har sedan tidigare en treårig gymnasieutbildning och har därför rätt till studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Efter gymnasiet kompletterade hon dock ett antal ämnen på komvux. Då tog hon studiemedel i 40 veckor. Detta innebär att hon nu har kvar 40 veckor för sina studier på folkhögskolan.

Exempel - Krister får slutbetyg från komvux

Krister har ett avgångsbetyg från en tvåårig gymnasieutbildning. Han söker för första gången studiemedel för att studera på gymnasienivå på komvux (40 veckor). Krister har inte en treårig gymnasieutbildning, och han kan därför få studiemedel i högst 120 veckor för studier på gymnasienivå.

Efter det att Krister avslutat sina komvuxstudier, söker han studiemedel för en yrkesutbildning på gymnasienivå på en folkhögskola (80 veckor). Krister får studiemedel för hela utbildningen, eftersom han har 80 gymnasieveckor kvar (120-40).

Exempel – Anchalee har gått i skolan i Thailand

Anchalee är uppväxt i Thailand. Hon har flyttat till Sverige och ska nu börja läsa på komvux. Anchalee har läst klart en gymnasieutbildning i Thailand som ger behörighet till att läsa vidare på högskolan i Thailand. Det innebär att hon har motsvarande svensk grundskola och gymnasieskola och hon har därför rätt till 40 veckor på grundskolenivå och 80 veckor på gymnasienivå.

Precis som för de studerande som slutför en utbildning i Sverige på gymnasienivå, behöver betygen inte vara godkända för att utbildningen ska räknas som slutförd.

Senast uppdaterad: 2015-08-03