Åldersgränser

Det finns både en nedre och en övre åldersgräns för studiemedel. Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

Nedre åldersgräns

Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå, kan du få studiemedel tidigast från och med det andra halvåret det år du fyller 20. Det innebär att du kan få studiemedel tidigast från och med vecka 27 det år du fyller 20. Innan dess kan du bara få studiehjälp.

Övre åldersgräns

Det finns en gräns för hur gammal du får vara för att få studiemedel. Bidragsdelen kan du få till och med det år du fyller 56, men rätten att låna begränsas redan från det år du fyller 47. Detta innebär att antalet veckor du kan ta studielån minskar successivt från det år du fyller 47.
För dig som fyller 47 eller är äldre

Senast uppdaterad: 2014-06-25