Studieresultat

För att få nya studiemedel måste du klara kraven på studieresultat. Om du söker studiemedel för första gången, behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat.

Vad är studieresultat?

Studieresultat är det antal poäng du klarat på en kurs eller utbildning.

Du får studiemedel utifrån hur många poäng du ska läsa under en period. Om du fortsätter att studera och söker studiemedel på nytt, måste du visa att du har klarat de poäng som du senast fick studiemedel för.

Krav på studieresultat

Kraven på studieresultat skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du går. Om du tidigare haft studiemedel prövar vi resultatet från den senaste perioden du hade studiemedel.
Krav på studieresultat

Vi prövar studieresultaten

Första gången du söker studiemedel behöver du inte redovisa några studieresultat. Om du haft studiemedel tidigare prövar vi om du har tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Vi prövar studieresultaten för den period du senast fick studiemedel.
Vi prövar studieresultaten

När studieresultaten inte räcker

Om dina studieresultat inte räcker för att få nya studiemedel, måste du läsa in de poäng du saknar innan du kan få nya studiemedel. Har du särskilda skäl till att du inte klarat resultatkraven, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan. De studiemedel du redan fått får du behålla, om du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studiemedel för.
När studieresultaten inte räcker

Avbrott i dina studier

Om du avbrutit dina studier och vill söka nya studiemedel, måste du kunna intyga att du klarat dina studier till och med avbrottet. Om du betalar tillbaka de studiemedel du fått fram till avbrottet, prövar vi inte studieresultaten för den tiden.
Avbrott i dina studier

Intyga studieresultat

Du behöver vanligtvis inte skicka in några uppgifter om dina poäng, eftersom vi får uppgifterna automatiskt från de flesta komvux och folkhögskolor. Om du läser på en skola där CSN inte får uppgifter om studieresultat automatiskt, måste du intyga dina studieresultat.
Intyga studieresultat

Senast uppdaterad: 2013-02-18