Avbrott i dina studier

Om du avbryter dina studier får du behålla de studiemedel du fått fram till avbrottet. Söker du studiemedel på nytt prövar vi resultatet för de veckor du studerade före avbrottet.

För att få nya studiemedel måste du kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet.

Exempel - Joel avbröt sina studier

Joel sökte studiemedel för höstterminen och fick beslut för 20 veckor. Efter 15 veckor avbröt han sina studier och meddelade detta till oss. Inför vårterminen söker han studiemedel på nytt. Vi prövar då om Joel hade tillräckliga studieresultat under de 15 veckor som han studerade med studiemedel.


Betala tillbaka studiemedel du fått

Du kan betala tillbaka studiemedel du fått. Då måste du meddela det till oss senast 30 dagar efter du fick utbetalningen. De veckor du betalar tillbaka studiemedlen för räknar vi inte med när vi prövar studieresultaten. Kontakta oss om du vill betala tillbaka studiemedel som du fått.

Exempel - Linda avbröt sina studier och betalade tillbaka

Linda har studerat i två år. Hon sökte senast studiemedel för höstterminen. Efter sex veckor avbröt hon sina studier. Linda meddelade detta till oss och hon betalade tillbaka de studiemedel hon redan hunnit få. Inför vårterminen söker hon studiemedel på nytt. Eftersom Linda betalat tillbaka de pengar hon fick under höstterminen, prövar vi inte studieresultaten för de veckorna.

Avbrutna studier

Avbrott på grund av sjukdom

Om du avbröt dina studier för att du hade särskilda skäl, exempelvis att du blev sjuk, ska du skriva detta i din ansökan. I vissa fall kan vi ta hänsyn till det när vi prövar dina studieresultat. Du måste kunna styrka skälet med ett intyg.
Särskilda skäl

Om du eller en närstående blir sjuk

Veckor då du varit sjuk och haft studiemedel räknar vi inte med när vi prövar dina studieresultat, men då måste Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att du alltid ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Om du måste vara hemma och ta hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående, ska du anmäla det till oss. De veckor du vårdar barn eller närstående räknar vi inte med i prövningen av dina studieresultat.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Senast uppdaterad: 2013-02-18