Krav på studieresultat

Kravet på studieresultat beror på vilken utbildning du går. Om du går på komvux ska du klara det antal poäng som du fått studiemedel för. Läser du på folkhögskola ska du ha studerat i den takt som står i din utbildningsplan.

Komvux

Kravet på studieresultat är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid.

Krav på studieresultat för komvux
Studietakt Krav på resultat per vecka
100 procent 20 poäng
75 procent 15 poäng
50 procent 10 poäng

Om du inte uppfyller kraven på studieresultat, kan du ändå få studiemedel. Det kan du få om du ligger efter med högst 200 poäng under hela utbildningstiden på komvux och har klarat minst hälften av de poäng som du senast fått studiemedel för.

Exempel - Mikael har inte klarat resultatkravet

Mikael ska söka studiemedel för det kommande läsåret. Han har tidigare studerat i två terminer på komvux. Första terminen klarade han kravet på studieresultat. Andra terminen klarade han endast hälften av de poäng han fått studiemedel för. Men totalt ligger Mikael inte efter med mer än 200 poäng och han har klarat minst hälften av de poäng han senast fått studiemedel för. Därför kan Mikael få nya studiemedel.

Vilka kurser kan du räkna med när vi prövar resultatet?

Du kan räkna med

•    kurser där du fått betyget A-E.

Om du börjat på en kurs före den 30 juni 2012, kan du bara räkna med de kurser där du fått betyget godkänd (G) eller högre.

Folkhögskola

Du kan få studiemedel om du studerat i den takt som står i din utbildningsplan. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.

Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

För att redovisa dina studieresultat använder du blanketten som du hittar i menyn till höger. Vissa folkhögskolor lämnar studieresultat automatiskt till oss.

Om du eller en närstående blir sjuk

Veckor då du varit sjuk och haft studiemedel räknar vi inte med när vi prövar dina studieresultat, men då måste Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att du alltid ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Om du måste vara hemma och ta hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående, ska du anmäla det till CSN. De veckor du vårdar barn eller en närstående räknar vi inte med i prövningen av dina studieresultat.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Senast uppdaterad: 2017-04-04