Vi prövar studieresultaten

För att få nya studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier. När du söker studiemedel igen prövar vi därför om du uppfyllt kravet på studieresultat. Första gången du söker studiemedel gör vi inte någon prövning.

Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor då du senast fick studiemedel. Om du senast fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor. Om du inte har klarat kravet på studieresultat under den perioden, prövar vi om du uppfyller kravet för hela utbildningstiden. Gör du det kan du få nya studiemedel.

Saknar du tillräckliga studieresultat vid terminsstarten?

Om du inte har tillräckliga studieresultat vid terminsstarten, kan du ändå få studiemedel om du uppnår resultatkravet inom de fyra första veckorna på terminen. Då får du studiemedel från terminsstarten. Om du klarar poängen senare får du studiemedel från och med veckan efter du uppnått kravet.

Exempel - Adam klarar kravet på studieresultat fyra veckor in på terminen

Adam söker studiemedel från och med vecka 34. Förra läsåret klarade han bara 300 poäng, trots att kravet är 400 poäng. Under vecka 37 klarar han matematik B, 100 poäng. Adam kan därför få studiemedel från terminsstarten vecka 34.

Då prövar vi inte studieresultat

Vi prövar inte dina studieresultat

  • om det är första gången du söker studiemedel.
  • om du fått studiemedel för en del av en studieperiod (termin) och nu ansöker om fler veckor med studiemedel för samma studieperiod.
  • om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studiemedel. Vi prövar då bara studieresultaten för den period du faktiskt studerade.
  • under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av Försäkringskassan.
  • under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
  • om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Detta gäller för studier efter den 1 juli 2013.

Studieresultat som är äldre än tio år

För studier efter den 1 juli 2013 prövar vi inte studieresultaten om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Det måste ha gått mer än tio år mellan den sista veckan som du hade studiemedel och den första veckan som du nu ansöker om studiemedel för.

Intyga studieresultat

Om du senast studerade med studiemedel på en utbildning på eftergymnasial nivå som inte var en högskoleutbildning, måste du själv skicka in ett intyg som visar dina studieresultat. Detta gäller också om du studerat utomlands.
Intyga studieresultat

Ibland prövar vi på ett annat sätt

Vi tittar i första hand på studieresultaten från den senaste perioden med studiemedel när vi fattar beslut om nya studiemedel. Men ibland prövar vi på ett annat sätt, exempelvis om du senast sökte studiemedel för bara en termin.

Senast uppdaterad: 2014-02-24