Läsa in poäng

Om du inte har tillräckliga studieresultat när du skickar in din ansökan, kan du läsa in de poäng som du saknar.

Om du klarar resultatkraven inom de fyra första veckorna på terminen, får du nya studiemedel för hela terminen. Det betyder att du får studiemedel för alla veckorna på terminen, alltså även för de fyra första.

Om du däremot inte klarar tillräckliga poäng senast fyra veckor in på terminen, kan du få avslag på din ansökan om studiemedel. När du uppnått resultatkravet kan du få studiemedel igen, men tidigast från och med veckan efter du klarade poängen.

Om du läser in nya poäng fyra veckor in på terminen

Vi prövar oftast resultaten för de veckor du senast fick ett beslut om studiemedel. Om du fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det alltså de veckorna vi prövar. Vi tar även hänsyn till om du läst in nya poäng fyra veckor in på terminen. Tänk på att du inte kan räkna med de poängen nästa gång du söker studiemedel.

Exempel - Adam klarar kravet på studieresultat fyra veckor in på terminen

Adam söker studiemedel från och med vecka 34. Förra läsåret klarade han bara 300 poäng, trots att kravet är 400 poäng. Under vecka 37 klarar han matematik B, 100 poäng. Adam kan därför få studiemedel från terminsstarten vecka 34.

Om du klarar resultatkravet senare

Om du inte uppnår tillräckliga studieresultat inom fyra veckor från terminsstarten, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du uppnått tillräckliga studieresultat måste du skicka in en ny ansökan. Du kan då få studiemedel från och med veckan efter du klarade kravet på studieresultat.

Exempel - Petra klarar poängen senare

Petra söker studiemedel från vecka 34. Men hon får inte studiemedel, eftersom hon bara klarat 200 gymnasiepoäng. Kravet är 300 poäng. Under vecka 43 klarar hon ytterligare 100 poäng. Petra kan därför få studiemedel från vecka 44.

Om du byter utbildningsform

Du behöver inte uppnå resultatkravet inom samma utbildningsform som tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på högskola till komvux för att läsa in de poäng som du saknar. Om du byter utbildningsform undersöker vi först hur många poäng du ligger efter på den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltidsveckor och poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildningsformer har olika poängberäkning per vecka. Exempelvis motsvarar en veckas heltidsstudier 20 poäng på komvux, 1,5 högskolepoäng på högskola och 5 poäng på yrkeshögskola.


Exempel - Josefin klarar inte resultatkravet på högskola och byter till komvux

Josefin har studerat på högskola under ett läsår. Hon saknar 15 högskolepoäng (hp) och kan därför inte få nya studiemedel. Josefin börjar i stället studera på komvux, men utan studiemedel. När hon klarat 200 poäng (motsvarar 15 hp), skickar hon in en ny ansökan. Hon får då studiemedel från och med veckan efter hon klarade poängen.

15 högskolepoäng = 10 veckors heltidsstudier
200 poäng på komvux = 10 veckors heltidsstudier

Senast uppdaterad: 2013-02-18