Godkända utbildningar

Det är regeringen eller en myndighet som regeringen utsett som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel och övriga studiestöd.

Utbildningar kan tillkomma och försvinna. Vi uppdaterar listan regelbundet. I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) hittar du alltid den gällande listan över utbildningar.

Till studiestödsförordningen (2000:655)

Gymnasieskola, komvux och folkhögskola

 • Kommunalt och fristående ungdomsgymnasium
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • Påbyggnadsutbildning som startat före den 1 september 2009 och som inte är en uppdragsutbildning
 • Folkhögskola:
  • utbildning på grundskolenivå
  • utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux
  • fritidsledarutbildning, utbildning till teckentolk och yrkesutbildning om högst 80 veckor som är en påbyggnad till gymnasieskolan

Övriga skolor och utbildningar

 • Behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet (högskolans basår)
 • Engelskspråkig gymnasieutbildning i Stockholms kommuns regi
 • Grännaskolan, gymnasieutbildning på riksinternatskolan
 • Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
 • Hermods, utbildning på gymnasienivå samt utbildning för vuxna på grundskolenivå
 • Lundsbergs skola, gymnasieutbildning på riksinternatskolan
 • Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasienivå
 • Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasieutbildning på riksinternatskolan samt internationell gymnasieutbildning
 • Torsås kommun, distansundervisning på gymnasienivå
 • Tyska skolan, utbildning på gymnasienivå

Svensk utbildning utomlands som ger rätt till studiemedel

Även om du studerar vid en skola i Sverige, kan delar av utbildningen ibland förläggas utomlands. I följande fall kan du ändå söka studiemedel för studier i Sverige:

 • om du gör praktik utomlands
 • om en del av din utbildning, oftast en termin, förlagts utomlands.

Om du är antagen direkt till en utländsk skola, ska du i stället söka studiemedel för studier utomlands.
Studerande utomlands

Senast uppdaterad: 2015-09-08