Studier som ger rätt till studiemedel

Det är regeringen som bestämmer vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel. Här kan du se vilka utbildningar som är godkända och vilka typer av studier ger rätt till studiemedel.

Alla utbildningar på de gymnasieskolor som är godkända enligt skollagen ger rätt till studiemedel. Även grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt många utbildningar på folkhögskola ger rätt till studiemedel.
Godkända utbildningar

Olika typer av studier

Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier. Då gäller samma regler som för vanliga studier.

Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier. Du måste då studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-augusti. Tänk på att kontrollera att sommarkursen ger rätt till studiemedel.

Självstudier inför omtentamen

Du kan inte få studiemedel om du studerar till en omtentamen utan att vara registrerad på en kurs.

Uppdragsutbildning

Du kan inte få studiemedel för en uppdragsutbildning. Med uppdragsutbildning menar vi en utbildning som någon har beställt av exempelvis en myndighet, kommun eller arbetsgivare. Det kan vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

Senast uppdaterad: 2013-04-22